Odkryj naszą szkołę i dołącz do naszej społeczności.

Nasze przedszkole
Nasze przedszkole
Nasze przedszkole
Nasze przedszkole

Nauczyciele MP36
Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
Jarczyk Anna religia
Kicińska-Bruj Magdalena wychowanie przedszkolne
Klepczarek Dominika psycholog
Kobierska Anna język angielski
Kuncewicz Agnieszka pedagog specjalny/rewalidacja
Oszek Karolina pedagog
Sominka Marta logopeda
Sulima Katarzyna wychowanie przedszkolne
Szindler Izabela rewalidacja
Szmidt-Sabatowska Agata wychowanie przedszkolne
Talaśka Renata wychowanie przedszkolne
Włoch Joanna wychowanie przedszkolne
Pracownicy niepedagogiczni MP36
Nazwisko i imię Zajmowane stanowisko
Jona Aleksandra pomoc nauczyciela
Bartosz Urszula woźna
Chwastek Monika woźna
Jojko Gabriela pomoc nauczyciela
Jojko Sławomir konserwator
Kubica Grażyna woźna
Mieszczanina Agnieszka pomoc kuchenna
Zdebel Grażyna woźna