W dniu 17 października w samo południe w całej Polsce podjęta została półgodzinna próba pobicia rekordu w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą liczbę osób. Wydarzenie to zostało zorganizowane w ramach obchodów "Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca" przez WOŚP. Po raz trzeci Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zaangażowała się w Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Obecny rekord należy także do WOŚP i został ustanowiony w 2013 roku. Również nasza szkoła jako realizator programu edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować” również włączyła się do tej akcji. W lekcji udzielania pierwszej pomocy brali udział uczniowie klas IV, V i VI oraz I i II gimnazjum. Łącznie było nas 118osób. Na tegoroczne wyniki musimy jeszcze trochę poczekać.

Obchody i uczestnictwo w Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca wpisuje się w działania Fundacji WOŚP popularyzujące naukę pierwszej pomocy. Program Edukacyjny "Ratujemy i Uczymy Ratować" dotarł już do wszystkich szkół podstawowych w Polsce. Dzięki temu wszystkie dzieci mają szansę uczyć się pierwszej pomocy. Jest to absolutny rekord świata, gdyż Polska jest pierwszym krajem na świecie, w którym wprowadzono na tak ogromną skalę naukę podstawowych czynności ratujących życie do szkół podstawowych. Dlatego bardzo cieszymy się, że program ten możemy również realizować w naszej szkole i brać czynny udział w tym wydarzeniu.