Program „Ratujemy i uczymy ratować” wprowadzony został przez WOŚP w  kwietniu 2006 roku. Program RUR polega na wprowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie powszechnie już w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Dzieci oswajają się z tak ważnymi zagadnieniami, kształtowane są właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym.  Jednak poznanie zasad pierwszej pomocy to nie wszystko – na podjęcie działań ratujących życie przez świadków zdarzenia ogromny wpływ ma również ich postawa, pewność co do swoich umiejętności, a także obawy, które często im towarzyszą.

 


Nasza szkoła przystąpiła do Programu w kwietniu 2007r. Wtedy to Pani Aleksandra Widera i Iwona Bubała brały udział w szkoleniu, które pomogło im w przygotowaniu się do prowadzenia zajęć z dziećmi. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazała szkole bezpłatnie fantomy do nauki resuscytacji, podręczniki, filmy i inne niezbędne materiały dydaktyczne.

Fundacja WOŚP dba o ciągłość prowadzenia Programu – współpracując z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli. Dzięki tej wspólnej inicjatywie ponad 2 500 000 dzieci zna zasady pierwszej pomocy! Dzięki Fundacji WOŚP w Polsce nauka resuscytacji krążeniowo-oddechowej jest powszechna, bezpłatna i dostępna dla wszystkich dzieci!