Od  1 września do 31 grudnia w naszej szkole realizowany był projekt „  Bezpiecznie, Razem, Aktywnie, Wesoło, Odpowiedzialnie w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „ Bezpieczna i przyjazna szkoła” . Całkowita wartość projektu wynosiła 20823,68 zł, z czego 16 600 zł. otrzymaliśmy z dotacji z urzędu Wojewódzkiego. Pieniądze przeznaczone zostały na realizację głównych celów projektu:                                                                                                                                        

 I.  Profilaktyka agresji i przemocy , w tym cyberprzemocy.

I.2. Realizacja programów rówieśniczych, takich jak: pomoc koleżeńska w nauce.  

III.  Kształtowanie umiejętności uczniów i wychowanków w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych  mediów.

III.5. Opracowanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych dla rodziców dotyczących bezpiecznego korzystania z nowych mediów przez uczniów i wychowanków.

III.6. Współpraca z rodzicami uczniów i wychowanków w zakresie bezpiecznego korzystania                                                                             z nowych mediów przez ich dzieci.

Dlatego planowane działania w ramach projektu były realizowane w dwóch obszarach:

  1. Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji prawnej dla uczniów i rodziców dotyczących konsekwencji prawnych stosowania cyberprzemocy.
  2. Stworzenie alternatywy dla komputera- czas wolny z matematyką, książką, kolegą i zmiana postaw uczniów wobec Internetu – z „zabijania czasu” na bardziej konstruktywną służącą edukacji i rozwojowi zainteresowań dziecka.

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania wraz z krótkim opisem wykonania zadania Terminy realizacji poszczególnych działań  Beneficjent lub inny podmiot, który wykonywał działanie w zakresie realizowanego zadania

- ogłoszono konkurs na logo, hasło przewodnie i piosenkę promującą projekt,

- ogłoszono wrzesień miesiącem przyjaźni, wykonano gazetki szkolne pt. „ Portret przyjaciela

- uczniowie opracowali „ Kodeks Świadomego Internauty”

-przeprowadzono ankiety na temat  cyberprzemocy w klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum. Przenalizowano wyniki za pomocą tabel i diagramów w programie Excel.

Umieszczono je na stronie internetowej szkoły.

 2.09. 2015r. -25.09.2015r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordynatorzy merytoryczni projektu - Joanna Widera, Beata Drożniewicz,

 

 

 

 

-przeprowadzono kampanię na rzecz walki z cyberprzemocą:

- gimnazjaliści wykonali plakaty pt. ”Stop cyberprzemocy”

 

-lekcja dla klas 1-3 szkoły podstawowej na której gimnazjaliści  zaprezentowali  scenki tematyczne związane z zagrożeniami, które kryje w sobie świat wirtualny i w formie zabawy  przekazali młodszym dzieciom najważniejsze treści kampanii.

 

-gimnazjaliści nakręcili spot kampanii do walki z cyberprzemocą,

-przygotowano gazetkę ścienną podsumowująca pracę nad projektem

 

-ogłoszono  listopad  miesiącem Talentów

-poprowadzono cykl lekcji wychowawczych pod nazwą „Odkrywamy swoje zalety”, „Ty też masz talent”, „Sztuka dialogu – rozmowa kluczem do sukcesu”  „ Jak radzić sobie                  z gniewem i agresją”,

- klasy wykonały  prace plastyczne  pt. ”Nasze klasowe drzewo przyjaźni”

- udekorowały  sale lekcyjne  według własnych zainteresowań -  pt. „Tacy jesteśmy”,

- zorganizowano szkolny  konkurs plastyczny  pt. Cyberludek

- głosowanie na najlepszy stój odbyło s się przez przekazanie wybranemu cyberludkowi cukierka,

- cukierki przekazano  potrzebującym dzieciom w ramach szkolnej akcji skarpeta       św. Mikołaja,

- zorganizowano wieczór andrzejkowy                     pt. „Wieczór talentów” i wróżb andrzejkowych,  w czasie którego przeprowadzone zostały warsztaty zumby oraz warsztaty skręcania zwierzątek z balonów

 

- pierwsze dni grudnia ogłoszono w szkole tygodniem  dobrych  uczynków, wychowawcy przeprowadzili lekcje pt. Dopóki żyjesz, dopóki można, bądź dobry. Gimnazjaliści przygotowali zimowe przedstawienie                              i spotkanie klas I-III z św. Mikołajem.

2.11.2015-30.11.2015r.

 

 

 

20.11.2015r.

23.11..2015r.

 

 

 

 

 

14-22.12.2015r.

 

 

 

 

2.11.2015r.-30.11.2015r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.11. 2015r.

 

 

 

14.-22.12.2015r.

 

25.11.2015r.

 

 

 

 

 

30.11.-4.12.2015r.

ZS-P 2: Dyrekcja, nauczyciele

Koordynatorzy merytoryczni projektu - Joanna Widera, Beata Drożniewicz,

 

Koordynatorzy merytoryczni projektu - Joanna Widera, Beata Drożniewicz, wychowawcy klas I-III

 

 

Koordynatorzy merytoryczni projektu - Joanna Widera, Beata Drożniewicz,

 

Koordynatorzy merytoryczni projektu - Joanna Widera, Beata Drożniewicz, wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 

 

ZS-P 2: Dyrekcja, nauczyciele

Koordynatorzy merytoryczni projektu - Joanna Widera, Beata Drożniewicz, psycholog, pedagog

 

 

 

 

- Dzień bez komputera pt. „Matematyka królową nauk”

-każda klasa wylosowała jedną z dziedzin życia i musiała stworzyć plakat, na którym zaprezentowała jej związek z matematyką,

-następnie wszystkie klasy wykazały  się kreatywnością i przygotowały matematyczną potrawę,

-napisały krótką rymowankę jako reklamę matematyki,

-przedstawiciele klas wzięli  udział w turnieju „ Łamigłówki mądrej główki” - podział na dwie kategorie podstawówka (4-6) i gimnazjum (1-3)

-niespodzianka na zakończenie-  pokaz Uniwersytetu Rozwoju pt. "Magia kontra nauka”- pokaz eksperymentów fizyko-chemicznych,     

 -nagroda za zajęcie pierwszego miejsca                  w rozgrywkach matematycznych  dla uczniów z klasy 5 i 3aG -warsztaty przenośnego planetarium    

- pokazano uczniom atrakcyjną alternatywę do komputera, zintegrowano społeczność szkolną,  kształtowano osobowości poprzez ukazywanie wartości wynikających   z przebywania                            w świecie kultury -warsztaty dla dzieci. Zgromadzeni w sali gimnastycznej uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczyli w pełnej emocji i niezapomnianych wrażeń „Grze o Kraków. ”Mieli okazję poznać ojczyste dzieje, inaczej niż opisują to podręczniki.

 

21.10.2015r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.11.2015r.

 

 

 

 

10.12.2015r.

ZS-P 2: Koordynatorzy merytoryczni projektu - Joanna Widera, Beata Drożniewicz,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniwersytet Rozwoju

ul. Targowa 4, Chorzów,

 

 

Planet Expres Grzegorz Konieczka
ul. Trocera, Zabrze

 

 

 

Stanisław Sielicki, Przedsiębiorstwo Imprez Artystycznych Estrada SAS, Świebodzin

-zorganizowano warsztaty dla Rady Pedagogicznej pt:

Czy mój uczeń bierze?

Zaplątani w sieci-uzależnienie od internetu.

1.10.2015r.

 

 

8.10. 2015r.

Dariusz Pietrek- Śląskie Centrum Profilaktyki

 

Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii

-zorganizowano  warsztaty i zajęcia profilaktyczne dla uczniów z klas I-III, IV-VI pt. Zaplątani w sieci, Wielki błękit.

8.10.2015r.

Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii

-wychowawcy przeprowadzili cykl lekcji wychowawczych

-zajęcia "3…2…1…Internet

Uczniowie klas IV-VI

-zajęcia oparte o program  „ Zuźka i Tunio poznają Internet” -uczniowie z klas II-III

2.09.2015r.-22.12.2015r.

 

ZS-P 2: Pedagog szkolny, wychowawcy klas

-zorganizowano zajęcia warsztatowe dla gimnazjum pt. Czy dam się złapać w sieć –internet, gry, komputer

4.12.2015r.

15.12.2015r.

Dariusz Pietrek- Śląskie Centrum Profilaktyki

- promowano projekt, nauczyciele i uczniowie przygotowali przedstawienie pt. ”Czerwony Kapturek w sieci”, które  pokazano społeczności szkolnej i lokalnej      

 

- zorganizowano wywiadówkę profilaktyczną       i warsztaty dla rodziców pt. MŁODZIEŻ A POKUSY XXI WIEKU

21.10.2015r.

 

 

 

 

28.09.2015r.

ZS-P 2: Pedagog szkolny, wychowawcy klas

 

 

 

Dariusz Pietrek- Śląskie Centrum Profilaktyki

- zamieszczono folder i filmy pt. „Zostań znajomym swojego dziecka” na stronie internetowej szkoły. Ponadto udostępniono  na stronie internetowej i w bibliotece szkolnej  poradnik:Dbaj o Fejs- na temat bezpiecznego korzystania z serwisu Facebook;                                                

25.09.215r.

- ZS-P 2: Koordynatorzy merytoryczni projektu - Joanna Widera, Beata Drożniewicz;

obsługa strony internetowej:

Andrzej Morys, Monika Kulesza

- Zorganizowano Jesienne spotkania                            z matematyką pt. W świecie cybernetyki.                                                                                                       Zajęcia dedykowano uczniom klas 4-6 SP oraz 1-3 gimnazjum. Zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, których celem było pokazanie mocnej strony korzystania                               z komputera i Internetu, komputera jako wartościową pomoc dydaktyczną- pozwalającą rozwijać zdolności matematyczne jak                            i również alternatywę dla osób                              z problemami z opanowaniem wiedzy.

2. Ogłoszono,promowano i prowadzono  szkolną akcję POMOC COOLEŻEŃSKA”.                         Bo pomaganie jest cool ;),

1 raz w tygodniu

2.09.2015r.-22.12.2015r.

 

ZS-P 2:

Dyrekcja,

Koordynatorzy merytoryczni projektu - Joanna Widera, Beata Drożniewicz,

Pedagog szkolny i wychowawcy wszystkich klas

 

-Zorganizowano Miejski konkurs Matematyczny dla klas pierwszych gimnazjum. Uczestniczyło w nim 10 uczniów z 5 rudzkich gimnazjów. Celem konkursu było rozwijanie zdolności matematycznych,                       a przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia.

 

 

2.12.2015r.

 

 

 

 

ZS-P 2:

Dyrekcja,

Koordynatorzy merytoryczni projektu - Joanna Widera, Beata Drożniewicz

-prowadzono zajęcia w świetlicy

 pt . Gry planszowe i nie tylko kontra gry komputerowe. Uczniowie na przerwach                           i zajęciach pozalekcyjnych mieli możliwość zagrać w popularne gry. Ćwiczyli umiejętność logicznego, strategicznego  myślenia, a przede wszystkim, mieli możliwość przekonania się, że rywalizacja w realu jest ciekawsza                             i wartościowsza niż w świecie wirtualnym.  

 

 

1 raz w tygodniu

 

2.09.2015r.-22.12.2015r.

 

ZS-P 2: Koordynatorzy merytoryczni projektu - Joanna Widera, Beata Drożniewicz,

nauczyciele klas I-III

Nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rudzie Śląskiej

Zachęcano do czytelnictwa poprzez:

 – pomoc w wyborze odpowiedniej lektury,

-cykliczne czytanie przez nauczyciela                    w kl. I-III oraz  na zajęciach świetlicowych

2.09.2015r.-22.12.2015r.

 

nauczyciele języka polskiego,

bibliotekarz

Promowano bezpieczne spędzanie czasu na świeżym powietrzu powiązane                                                        z poznawaniem i realizacją pasji, integracją grupy-wycieczka do Energylandii dla uczniów najbardziej zaangażowanych w projekt.

Jesienią w ramach zajęć w świetlicy pokazywano  uczniom  sposoby aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu: spacery, gry podwórkowe: kapsle, klasy, guma, zbijak, podchody, sznur, raz, dwa, trzy Baba Jaga patrzy.

 

2.10.2015r.

Dyrekcja, koordynatorzy merytoryczni projektu

Energy-2000-Technici M.A. Gorzał Przytkowice

P.H.U Weekend Łaziska Górne

-zakończenie i podsumowanie projektu-wigilia środowiskowa

 

                                                                                                                    

 22.12.2015r.

Dyrekcja, uczniowie i ich rodzice,

Koordynatorzy merytoryczni projektu - Joanna Widera, Beata Drożniewicz,

Nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rudzie Śląskiej,

 

Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych
z realizacją zadania wpłynęło na jego wykonanie

Dofinansowanie z dotacji umożliwiło realizację priorytetowych zadań  zadania publicznego „Bezpiecznie, Razem, Aktywnie, Wesoło, Odpowiedzialnie”. Projekt wpłynął na wzmocnienie lokalnych i szkolnych więzi. Atrakcyjne nagrody sprawiły, że uczniowie chętnie uczestniczyli w konkursach i przedsięwzięciach szkolnych.

Zrealizowaliśmy wiele kosztownych zadań: warsztaty edukacyjne, wycieczka do Energylandii.

Dla większości dzieci warsztaty planetarium i uniwersytetu rozwoju było nowością.            

Po raz pierwszy w życiu obserwowały doświadczenia fizyczne i chemiczne.

Zakup oprogramowania, pomocy dydaktycznych, książek gier stolikowych i książek  pozwolił wzbogacić warsztat pracy z uczniami. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach świetlicy, niejednokrotnie przedłużały pobyt w niej, nie chciały wracać do domu przed jej zamknięciem.

Przeprowadzone przez profesjonalistów warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli zdecydowanie wpłynęły na przyrost wiedzy na temat cyberprzemocy. Nauczyły sposobów radzenia się z nimi. Dorośli poznali sygnały i objawy świadczące o zażywaniu narkotyków oraz metody rozpoznania, czy uczeń jest pod wpływem narkotyku. Podczas warsztatów zwrócono uwagę na metody oddziaływania i komunikowania się dorosłych z młodzieżą.

Udział w projekcie nauczył dzieci empatii. Uczniowie chętnie tworzyli zespoły pomocy koleżeńskiej, gimnazjaliści tworzyli imprezy dla uczniów szkoły podstawowej- andrzejki, spotkanie z Mikołajem, scenki tematyczne nt. cyberprzemocy…

W przypadku nie uzyskania dofinansowania szkoła w ramach swoich środków finansowych i zasobów nie byłaby w stanie zrealizować wszystkich założonych celów na tak wysokim poziomie, zadowalając uczniów, rodziców i nauczycieli

 

 

Opis osiągniętych rezultatów

Efekty:

Rozmowy z rodzicami, uczniami i nauczycielami wskazują na:

-czerpanie przez nich radości z bycia razem, wspólna praca i zabawa ukształtowała więzi międzyludzkie, dała poczucie wspólnoty poprzez prace organizacyjne i wspólne świętowanie, tworzenie prezentacji artystycznych:

Dzień matematyki,

-Zdrowy dzień bez komputera - Andrzejki w szkole

-Wigilia środowiskowa,

-spotkanie z Mikołajem.

Prowadzone systematycznie jesienne spotkania z matematyką były alternatywa dla komputera, rozwijały zdolności matematyczne, logiczne i kreatywne myślenie, koncentrację uwagi, planowanie, dążenie do celu, wyobraźnię i twórcze myślenie.

Prowadzone przez profesjonalistów warsztaty zapoznały dzieci z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania sieci oraz propagowały bezpieczne i efektywne korzystania z Internetu.

Wpłynęły na wzrost wiedzy uczniów na temat cyberprzemocy, przeciwdziałania jej oraz na umiejętność asertywnych zachowań, znajomość zasad bezpiecznego spędzania czasu wolnego, zmniejszenie zjawisk agresji słownej i fizycznej wśród uczniów, rozwijanie umiejętności sprzeciwiania się negatywnym zachowaniom, wzrost poczucie bezpieczeństwa.

W czasie warsztatów zwrócono uwagę rodziców na zagrożenia, z jakimi dzieci mają lub mogą mieć kontakt w Internecie. Zachęcono dorosłych do rozmowy z dzieckiem, do ich obecności w jego życiu – również tym wirtualnym.

Uczniom uświadomiono, że w Internecie nie jest się anonimowym.

Pokazano na jakiej zasadzie działa Internet, że każdy nasz ruch w Internecie zostawia ślad oraz jak świadomie i bezpiecznie korzystać z Internetu.

Świadczą o tym wyniki przeprowadzonej w grudniu ankiety.  Pierwsze pytanie brzmiało:

Ile czasu dziennie spędzasz, korzystając z Internetu. We wrześniu zdecydowana większość ankietowanych odpowiadała- 3 i więcej, w grudniu najczęściej padającą odpowiedzią było 2-3 godziny. Na dzień dzisiejszy 98% uczniów wie, czym jest cyberprzemoc.

Wyniki ankiety podają, że dzięki projektowi wzrosło zaufanie uczniów do kadry pedagogicznej,

aż 89 odpowiedzi wskazało, że to właśnie do nauczycieli uczeń zwróciłby się o pomoc

w przypadku, gdyby stał się ofiarą cyberprzemocy, 87 uczniów podało rodziców, 80-policję,

50- psychologa , 42-pedagoga szkolnego. We wrześniu tylko 37% ankietowanych stwierdziło,

 że przejmuje się cyberprzemocą i szuka pomocy, a w grudniu aż 97%.

To kolejne potwierdzenie trafności podejmowanych w projekcie działań. Następne pytanie

 w  ankiecie brzmiało, czy słyszałeś o zagrożeniach związanych z poznawaniem ludzi przez internet, jeśli tak, to gdzie. We wrześniu 11 uczniów wskazało szkołę, w grudniu 87.

Na początku projektu najczęściej padała odpowiedź- w internecie, w gazetach. W grudniu dzieci podawały-szkołę, internet, gazety, rodziców. Kolejnym sukcesem projektu jest fakt, że obecnie

 aż 98% uczniów uważa, że podawanie obcym w Internecie prywatnych informacji o sobie może być niebezpieczne. We wrześniu tylko 60% ankietowanych była świadoma zagrożeń płynących

 z sieci. Dzisiaj 96% uczniów uważa, że spotkania z osobami poznanymi w Internecie mogą być niebezpieczne- we wrześniu tylko 64% dzieci było tego zdania.

Ankieta wykazała, że dzięki projektowi 98% dzieci zna takie serwisy internetowe jak Fundacja Dzieci Niczyje, Sieciaki.pl, Kampanię społeczną Dziecko w sieci, Akademię bezpiecznego Internetu, które udzielają pomocy
w sytuacji zetknięcia z cyberprzemocą.

Prowadzone systematycznie zajęcia w świetlicy Gry planszowe i nie tylko kontra komputerowe  uświadomiły uczniom wartość wspólnego spędzania czasu w myśl zasady, że razem bezpieczniej i przyjemniej, dostarczyły dzieciom wielu wrażeń, radości, satysfakcji, regenerowały siły do pracy w szkole, uczyły  wytrwałości, współzawodnictwa. pokazały, że rywalizacja w realu jest ciekawsza i wartościowsza od tej  w świecie wirtualnym.

 Wycieczka do Energylandii – długo pozostanie w pamięci dzieci. Zintegrowała grupę, rozbudziła ciekawość poznawczą, ukazała uczniom piękno naszego regionu. Zapewniła wspaniałą zabawę, moc atrakcji i przeżyć. Gimnazjaliści wspomagali nauczycieli w pilnowaniu młodszych dzieci. Towarzyszyli maluchom podczas jazdy na karuzelach.

W czasie trwania projektu uczniowie widząc, ile pracy i serca wkładamy w naszą pracę zarówno dydaktyczną jak i wychowawczą ( wszystkie te inicjatywy tylko to potwierdzają) nabierali do nas większego zaufania i przez to większa jest szansa, że gdy doświadczą przemocy w tym cyberprzemocy zwrócą się właśnie do nas
o pomoc.

Dzięki projektowi:

Stworzono zespoły pomocy koleżeńskiej,                                                                               

Kształtowano więzi międzyludzkie poprzez wspólną pracę i zabawę,

Wyszukiwano, promowano i rozwijano pasje indywidualne i zespołowe,

Udział w projekcie sprawił, że uczniowie utożsamiają się ze środowiskiem szkolnym i odczuwają

korzyści płynące z prowadzenia zdrowego stylu życia. Ograniczają  czas spędzony przed komputerem.

Zachęcono młodych ludzi do sięgania po książki, kształtowano nawyki czytelnicze. Uczono

 dbania o książki i szanowania ich- świadczą o tym statystyki wypożyczeń.

 Realizacja wszystkich omówionych działań ze względu na szeroki zakres odbiorców ( młodzież szkolna, rodzice, nauczyciele, społeczność lokalna), stworzyła  realną możliwość ograniczania i przeciwstawiania się patologiom społecznym. Uczyła  naszych podopiecznych przyjmowania wartości społecznie pożądanych. Projekt wpłynął na wzmocnienie lokalnych, rodzinnych i szkolnych więzi. Doposażono szkołę w książki, gry stolikowe, nowoczesne oprogramowanie i pomoce dydaktyczne ukierunkowane na nauczanie matematyki.

Sposoby i środki ewaluacji:

Ankieta na temat cyberprzemocy w klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum.

Analiza wyników za pomocą tabel i diagramów w programie Excel, obserwacja zachowania uczniów, obserwacja postępu w zachowaniu i nauce, duża frekwencja na zajęciach pozalekcyjnych organizowanych 
w ramach projektu,

Dwa szkolenia dla nauczycieli,  jedno dla rodziców i uczniów  z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy,

Opracowany  przez uczniów „ Kodeksu Świadomego Internaty”;

Procedury pomocy koleżeńskiej w nauce.

 Foldery  i filmy dla rodziców pt. „Zostań znajomym swojego dziecka” na stronie internetowej szkoły. Zamieszczony  na stronie internetowej i w bibliotece szkolnej  poradnika:
 Dbaj o Fejs- na temat bezpiecznego korzystania z serwisu Facebook. 

Folder dla rodziców,

Film z Dnia Matematyki w szkole,

Gazetka- relacja fotograficzna z przebiegu projektu.

 

Joomla templates by a4joomla