Program „Lekkoatletyka dla każdego”

 

W naszej szkole realizowany jest program „Lekkoatletyka dla każdego”

Założenia:

Program Lekkoatletyka dla każdego! to innowacyjna koncepcja popularyzacji lekkiej atletyki  jako sportu pierwszego kontaktu wśród dzieci i młodzieży, a na późniejszych etapach – naboru i selekcji zawodników do profesjonalnego uprawiania wybranych konkurencji Królowej Sportu.

Zachęcamy dzieci do zorganizowanej aktywności fizycznej i sportowej zabawy.

Cele:

 • popularyzacja i upowszechnianie lekkiej atletyki,
 • stworzenie atrakcyjnej oferty dotyczącej organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży pochodzących z różnych środowisk,
 • opracowanie spójnego modelu procesu szkoleniowego zgodnego z wytycznymi federacji lekkoatletycznych IAAF i EA,
 • przygotowanie ogólnopolskiego systemu diagnozy, selekcji i naboru oraz identyfikacji talentów w szkoleniu młodzieży,
 • budowanie ścieżki rozwoju kariery lekkoatletycznej stanowiącej podstawę nowej struktury organizacji szkolenia dzieci i młodzieży w Polsce

Zakładane efekty edukacyjno-wychowawcze to:

 • zapewnienie dzieciom bezpiecznego i aktywnego sposobu spędzenia wolnego czasu,
 • podniesienie potencjału zdrowia oraz korekta wad postawy,
 • podniesienie umiejętności i świadomości na temat zdrowego trybu życia.

Rezultatami programu upowszechniania będzie przede wszystkich poprawa stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej, zachęcenie rodziców do zainteresowania się prozdrowotnym aktywnością fizyczną swoich dzieci.

Proponowany program wypromuje nowe, atrakcyjne formy zajęć ruchowych. Z pewnością zwiększy się ilości uczniów chętnych do podejmowania nowych form aktywności fizycznej,

Poprawi się również poziom poszczególnych zdolności motorycznych wśród dzieci i młodzieży.

Program wypromuję lekką atletykę nie tylko jako dyscyplinę, ale również przekona innych trenerów do tego, że królowa sportu jest pierwszoplanowym wstępem do innych sportów.

Lekkoatletyka dla każdego! To program, który w naszej szkole realizowany jest w klasach I-III szkoły podstawowej.

Dzieci młodszych klas szkoły podstawowej zapraszamy do sportowej aktywności w drużynowych zabawach lekkoatletycznych w trakcie zajęć wychowania fizycznego. Korzystamy ze sprzętu „Lekkoatletyka dla każdego” specjalnie opracowanego dla dzieci. Nauczyciele prowadzący zajęcia zostali przeszkoleni i prowadzą zajęcia ruchowe w atrakcyjnej formule drużynowych zabaw lekkoatletycznych. W naszym mieście trenerem „Lekkoatletyki dla każdego” jest m.in. Zuzanna Radecka – Pakaszewska, olimpijka. Wraz z innymi trenerami organizuje szkolne i międzyszkolne eventy, w trakcie których nasi uczniowie w formie zabawy zaczynają swoją przygodę z lekką atletyką.

Zawody „Lekkoatletyka dla każdego”

Oprócz regularnych ćwiczeń program „Lekkoatletyka dla każdego” przewiduje również organizację imprez, zawodów szkolnych i międzyszkolnych, w których dzieci bawią się na sportowo, rywalizują z rówieśnikami, ale mają też okazję spotkać się z gwiazdami sportu, utytułowanymi polskimi lekkoatletami.

Wspierają nasz program

Koordynatorami programu są trenerzy i instruktorzy lekkiej atletyki, a wśród nich gwiazdy światowych aren lekkoatletycznych, m. in. Lidia Chojecka, Paweł Czapiewski, Zuzanna Radecka-Pakaszewska, Tomasz Czubak, Marcin Nowak, Barbara Madejczyk, Sebastian Chmara.

Realizacja programu jest możliwa dzięki współdziałaniu wielu stron:

 • Ministerstwa Sportu i Turystyki
 • Sponsorów i partnerów programu
 • Koordynatorów programu, trenerów
 • Jednostek samorządu terytorialnego
 • Dyrektorów szkół, nauczycieli i instruktorów
 • Rodziców
 • Przedstawicieli klubów lekkoatletycznych

 

 

 

 

 

Aleksandra Widera

 

 

 

źródło :      © 2014 Polski Związek Lekkiej Atletyki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla