Program „Lekkoatletyka dla każdego”

 

W naszej szkole realizowany jest program „Lekkoatletyka dla każdego”

Założenia:

Program Lekkoatletyka dla każdego! to innowacyjna koncepcja popularyzacji lekkiej atletyki  jako sportu pierwszego kontaktu wśród dzieci i młodzieży, a na późniejszych etapach – naboru i selekcji zawodników do profesjonalnego uprawiania wybranych konkurencji Królowej Sportu.

Zachęcamy dzieci do zorganizowanej aktywności fizycznej i sportowej zabawy.

Cele:

  • popularyzacja i upowszechnianie lekkiej atletyki,
  • stworzenie atrakcyjnej oferty dotyczącej organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży pochodzących z różnych środowisk,
  • opracowanie spójnego modelu procesu szkoleniowego zgodnego z wytycznymi federacji lekkoatletycznych IAAF i EA,
  • przygotowanie ogólnopolskiego systemu diagnozy, selekcji i naboru oraz identyfikacji talentów w szkoleniu młodzieży,
  • budowanie ścieżki rozwoju kariery lekkoatletycznej stanowiącej podstawę nowej struktury organizacji szkolenia dzieci i młodzieży w Polsce

Zakładane efekty edukacyjno-wychowawcze to:

  • zapewnienie dzieciom bezpiecznego i aktywnego sposobu spędzenia wolnego czasu,
  • podniesienie potencjału zdrowia oraz korekta wad postawy,
  • podniesienie umiejętności i świadomości na temat zdrowego trybu życia.

Rezultatami programu upowszechniania będzie przede wszystkich poprawa stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej, zachęcenie rodziców do zainteresowania się prozdrowotnym aktywnością fizyczną swoich dzieci.

Proponowany program wypromuje nowe, atrakcyjne formy zajęć ruchowych. Z pewnością zwiększy się ilości uczniów chętnych do podejmowania nowych form aktywności fizycznej,

Poprawi się również poziom poszczególnych zdolności motorycznych wśród dzieci i młodzieży.

Program wypromuję lekką atletykę nie tylko jako dyscyplinę, ale również przekona innych trenerów do tego, że królowa sportu jest pierwszoplanowym wstępem do innych sportów.

Czytaj dalej Lekkotletyka dla każdego