Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

poniedziałek : 9:00 - 13:00
środa : 9:00 - 13:00
czwartek : 9:00 - 13:00

 

 

Opiekę sprawuje st. pielęgniarka dyplomowana

w środowisku nauczania i wychowania

Elżbieta Wijata