Chcę mówić bardzo ładnie

 

 

Chodzi mi o to, aby język giętki

Powiedział wszystko, co pomyśli głowa:

A czasem był jak piorun jasny, prędki,

A czasem smutny jako pieśń stepowa,

A czasem jako skarga nimfy miętki,

A czasem piękny jak aniołów mowa…

Aby przeleciał wszystka ducha skrzydłem.

Strofa być winna taktem, nie wędzidłem

Juliusz Słowacki

 

 

Logopeda szkolny zaprasza !

mgr Marta Sominka

mgr Joanna Piasek

SP25 przy ul. Kaczmarka

ŚRODY               :   8:55 do 13:35

CZWARTEK        :  13:50 do 14:35

 

Przedszkole przy ul. Poniatowskiego

WTOREK :   9:00  do 14:00

PIĄTEK :      8:00 do 13:00

 

 

 

Podstawowe zadania logopedy

Etapy rozwoju mowy

Zabawy buzi i języka, czyli ćwiczenia logopedyczne dla każdego

 

Zadania logopedy szkolnego:

 - przeprowadzanie wstępnych badań przesiewowych,

 - diagnozowanie logopedyczne,

 - prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,  

 - współpraca z wychowawcą, rodzicami, psychologiem i pedagogiem
   szkolnym.

 

Cele terapii:

- stymulowanie rozwoju mowy,

- kształtowanie prawidłowej mowy przez korygowanie zaburzeń
  fonetycznych, leksykalnych, gramatycznych,

- doskonalenie mowy już ukształtowanej,

- usprawnianie technik czytania i pisania,

- kształtowanie twórczej aktywności słownej,

- wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy,
  przyswojonych w toku ćwiczeń.

 

Korygowanie wad wymowy polega na:

- ćwiczeniach oddechowych,

- ćwiczeniach narządów artykulacyjnych,

- ćwiczeniach słuchowych,

- ćwiczeniach właściwych tj.

* wywoływanie głoski w izolacji, sylabie, zadaniu

* utrwalanie wywołanej głoski

* automatyzacja głoski.

 

Wiek dziecka Artykulacja głosek

pierwsze miesiące życia

powstają przypadkowe dźwięki tzw. głużenie

ok. 6 miesiąca życia

powtarzanie usłyszanych dźwięków tzw. gaworzenie

1-2 rok życia

pojawiają się pierwsze wyrazy: mama, tata, baba. Dziecko wymawia samogłoski ustne: a, o, e, i, u, y oraz spółgłoski: p, b, m, d, t, n , a także zmiękczone: pi, bi, mi

2-3 rok życia

pojawiają się proste zdania, dziecko wymawia samogłoski nosowe: ę, ą i spółgłoski: w, f, wi, fi, ś, ź, ć, dź, ń, l, li, k, g, ch, ki, gi, chi, j, ł, pojawiają się spółgłoski s, z, c, dz

4-5 rok życia

pojawia się głoska r oraz głoski: sz, ż, cz, dź

5-6 rok życia

utrwalane są głoski: sz, ż, cz, dż

7 rok życia

technika mówienia opanowana

 

Ćwiczenia logopedyczne

 

Jeśli mówić pięknie chcesz,
To do pracy bierz się bierz,
Najpierw język ostro ćwicz,
Pokaż nosek, brodę w mig.
Teraz w prawą, lewą stronę.
Te ćwiczenia już zrobione,
To jest łatwe – prawda? Więc …
Teraz wargi swoje męcz.
Górną nałóż na tę dolną,
Później dolną przykryj górną.
Och, na pewno nie jest trudno.
Więc rozwesel minę chmurną.
Teraz usta w ryjek zrób,
Abyś pięknie mówić mógł.

/I. Sztabińska/

 

Warunkiem prawidłowego wymawiania głosek jest sprawne funkcjonowanie narządów artykulacyjnych: języka, warg, podniebienia miękkiego oraz żuchwy. Ich ruchy powinny być celowe i bardzo dokładne. Z tego powodu należy je ćwiczyć, aby wypracować maksymalną precyzję działania.

 

1. Ćwiczenia języka:

 

- unoszenie wysuniętego języka do nosa,

- opuszczanie wysuniętego i języka na brodę,

- przesuwanie języka na boki na zewnątrz jamy ustnej,

- wypychanie językiem policzków,

- unoszenie języka na wałek dziąsłowy za górnymi zębami,

- przesuwanie podniesionego języka wzdłuż podniebienia w kierunku gardła,

- kląskanie ( zabawa w „jedzie konik”),

- układanie języka w rurkę,

- liczenie językiem zębów,

- układanie języka w „koci grzbiet”,

- formowanie szerokiego i wąskiego języka w jamie ustnej.

 

2. Ćwiczenia warg:

 

- cmokanie,

- parskanie, prychanie,

- zakładanie warg na siebie przy zaciśniętych zębach,

- naprzemienne układanie warg w dzióbek i uśmiech,

- przygryzanie, zaciskanie, rozluźnianie warg,

- układanie warg jak do wymawiania samogłosek: A, O, E, U, I ,Y.

 

3. Ćwiczenia policzków:

 

- wydymanie i wciąganie policzków do wewnątrz,

- zaciskanie mięśni (pokaż jak się złościsz),

- marszczenie policzków dłońmi ( pokaż jak się martwisz),

- masowanie policzków okrężnymi ruchami.

 

4. Ćwiczenia żuchwy:

 

- opuszczanie żuchwy do maksymalnego otwarcia jamy ustnej,

- robienie kółek żuchwą-raz w prawą raz w lewą stronę,

- naśladowanie ruchu przeżuwania,

- żucie gumy,

- naśladowanie odruchu ziewania,

- energiczne ruszanie żuchwą we wszystkich kierunkach.

 

5. Ćwiczenia podniebienia miękkiego:

 

- nabieranie powietrza ustami i wydychanie nosem,

- naśladowanie odruchu kaszlu z wysuniętym językiem i przy otwartej buzi,

- płukanie gardła,

- chuchanie (zabawa w rozgrzewanie rąk).