Dyrekcja i pracownicy Miejskiego Przedszkola nr 36

 

MGR ANNA WLASZCZYK - Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2

MGR KATARZYNA SULIMA – Z- ca dyrektora

MGR ANNA JARCZYK – nauczyciel religii

MGR ANNA KOBIERSKA – nauczyciel języka angielskiego

MGR MAGDALENA KICIŃSKA - BRUJ – nauczyciel

PANI MAŁGORZATA KOT - nauczyciel

MGR MAGDALENA LATOCHA – nauczyciel

MGR BARBARA ŚWITAŁA – nauczyciel

MGR RENATA TALAŚKA – nauczyciel

PERSONEL POMOCNICZY:

PANI URSZULA BARTOSZ

PANI JANINA BRUJ

PANI MONIKA CHWASTEK

PANI AGNIESZKA MIESZCZANIN

PANI GRAŻYNA ZDEBEL

PANI CZESŁAWA PANEK

PAN SŁAWOMIR JOJKO