Dyrekcja i pracownicy Miejskiego Przedszkola nr 36

 

MGR MAGDALENA PACIOREK - Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2

MGR JOANNA WIDERA – Z- ca dyrektora

MGR ANNA JARCZYK – nauczyciel religii

MGR ANNA KOBIERSKA – nauczyciel języka angielskiego

MGR MAGDALENA PODOWSKA – nauczyciel

MGR IZABELA SZAMPERA – nauczyciel

MGR RENATA TALAŚKA – nauczyciel

MGR JOANNA WŁOCH - nauczyciel

PERSONEL POMOCNICZY:

PANI URSZULA BARTOSZ

PANI JANINA BRUJ

PANI MONIKA CHWASTEK

PANI AGNIESZKA MIESZCZANIN

PANI GRAŻYNA ZDEBEL

PAN SŁAWOMIR JOJKO