Odkryj naszą szkołę i dołącz do naszej społeczności.

SP 25

Szkoła Podstawowa nr 25 im. J. Słowackiego
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2

Szkoła to miejsce, w którym wyposaża się młodego człowieka w narzędzia pozwalające na kontynuację dalszego kształcenia w taki sposób, by młody człowiek poradził sobie w zmieniającym się i wymagającym świecie. Miejsce, w którym uczymy się wzajemnego szacunku, wsparcia, empatii oraz uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu patriotyzmu i poczucia ogólnej odpowiedzialności

MP 36

Miejskie Przedszkole nr 36 im. J. Słowackiego
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Misja przedszkola polega na stwarzaniu dzieciom warunków, tak, by mogły doskonalić tkwiący w nich potencjał twórczy oraz budować fundament do dalszego rozwoju, edukacji i życia we współczesnym świecie2.

Fundacja

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Szkoły Kłodnickiej
i Społeczności Lokalnej

Misja fundacji to przede wszystkim przedsięwzięcia skierowane na drugiego człowieka- zarówno w kontekście jednostkowym, jak i zbiorowym. Dążymy do tworzenia warunków sprzyjających edukacji, rozwojowi osobistemu uczniów i mieszkańców oraz budowania silnej, zjednoczonej społeczności. Poprzez nasze działania chcemy przyczynić się do kreowania lepszej przyszłości dla Kłodnickiej Szkoły oraz całej społeczności lokalnej, tworząc miejsce, w którym edukacja, rozwój osobisty i wspólnota są kluczowymi wartościami

          SP 25 Rok szkolny 2023/2024
SP 25 Rok szkolny 2023/2024
MP 36 Rok szkolny 2023/2024
MP 36 Rok szkolny 2023/2024
Fundacja Kłodnicka - Leśny Ogród
Fundacja Kłodnicka - Leśny Ogród


Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Rudzie Śląskiej

  


Wicedyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Rudzie Śląskiej

  
ROK SZKOLNY 2022/2023
Nazwa konkursu Ranga Miejsce Uczeń Klasa
III Wojewódzki Konkurs„DACHL – Lapbook” konkurs
wojewódzki
I Hanna Operchalska V a

Ogólnopolski Konkurs Zasłużeni dla Niepodległej

konkurs
ogólnopolski
II Weronika Roszczyk VIII b

Wojewódzki Konkurs  Krasomówczym Godanie jes cool

konkurs wojewódzki

I
kategoria klas I-III

Iga Matejczyk

III a

Wojewódzki Konkurs  Krasomówczym Godanie jes cool

konkurs wojewódzki

I
kategoria klas IV-VIII

Wojtek Miliczek

VIII a

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

konkurs ogólnopolski

laureat

Dominik Oleś

 VII

Wojewódzki  VIII Test Wiedzy Historycznej

konkurs wojewódzki

Jakub Zdyn

Dominik Oleś

VI

VII