Kontrola doraźna z Kuratorium - protokół

Wykaz zawodów i konkursów

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2020/2021.

Wykaz zawodów 2020/2021

Załącznik 1. - wykaz zawodów woj. śląskie

Załącznik 2. - Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe

Załącznik 3. - Zawody kuratoriów oświaty na podstawie zawartych porozumień

Załącznik 4. - Olimpiady SP

Program wychowawczy