Katecheza rok szkolny 2022/2023

Dyżur wakacyjny

 

Drodzy rodzice,

Zapisy na dyżury  wakacyjne trwają od 1.06.2022 r. do 15.06.2022 r.  w przedszkolu pełniącym dyżur.

Rodzic/opiekun prawny dokonuje zgłoszenia dziecka składając wypełnioną deklarację  w przedszkolu dyżurującym.

Przypominamy, iż zapisy trwają do wyczerpania miejsc.

 

ZARZĄDZENIE dotyczące dyżuru wakacyjnego przedszkoli

 Terminy dyżurów placówek

Deklaracja

 

Early Stage - program partnerski

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym