PODSTAWA PRAWNA STRONY PODMIOTOWEJ BIP

PODSTAWA PRAWNA STRONY PODMIOTOWEJ BIP

Strona podmiotu prowadzona jest zgodnie z wymogami:

 • USTAWY z dnia 6 września 2001 r.o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. z późniejszymi zmianami)
 • ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68 z późniejszymi zmianami)

Zgodnie z § 11. ww. Rozporządzenia strona podmiotowa BIP zawiera:

 • logo (znak graficzny) BIP, umieszczony w górnej części strony;
 • adres redakcji strony podmiotowej BIP;
 • imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę podmiotową BIP; 
 • instrukcję korzystania ze strony podmiotowej BIP;
 • menu przedmiotowe umożliwiające odnalezienie
  • informacji publicznych, o których mowa w art. 8 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy,
  • innych informacji publicznych, o których mowa w art. 8 ust. 3 zdanie drugie ustawy, a w szczególności takich, których publikacja leży w interesie publicznym, zaspokaja potrzeby obywateli i ich wspólnot, wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego lub przyczynia się do polepszenia działalności podmiotu udostępniającego informacje,
  • informacji publicznych przeznaczonych do publikacji w BIP na podstawie przepisów odrębnych;
 • moduł wyszukujący.

 

 

 

Podmiot publikujący : ZS-P nr 2
Wprowadzający zmiany : Andrzej Morys
Data ostatniej aktualizacji :