Już od 1 marca br. publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, będą mogły realizować zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin. Wsparcie będzie obejmowało organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w tym zakresie.

 

Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych

 

W zależności od potrzeb uczniów będą mogły być prowadzone również przez innych specjalistów.

Szczegółowe kwestie reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz.U 2022.poz.339).

 

Zajęcia będą prowadzone w szkole, przez nauczycieli, posiadających odpowiednie kwalifikacje. Prowadzone będą od marca do grudnia 2022r.

Zakres proponowanej pomocy w szkole (przy współpracy z kadrą specjalistów zatrudnionych w szkole):

  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
  • zajęcia logopedyczne,
  • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,
  • terapia psychologiczna.

Proszę rodziców o zgłaszanie dzieci na w/w zajęcia do dnia 11.03.2022 roku. Informację proszę przekazać za pośrednictwem dziennika elektronicznego do wychowawcy klasy.

 

W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię dziecka, klasę oraz wskazane przez rodzica zajęcia z listy powyżej umieszczonej. Rodzic może wskazać dla dziecka kilka zajęć. W zależności od ilości zgłoszeń, specjaliści będą ustalać grupy.

 

 

 

 

Kochani. 
Dołączamy do akcji zbiórki darów dla naszych sąsiadów z Ukrainy. Mamy listę potrzebnych niezbędnych rzeczy. Dary zostaną przekazane do organizatorów zbiórki w naszym mieście a następnie Obywatel Ukrainy, mieszkaniec naszego miasta,  dostarczy rzeczy swoim rodakom. Wszystko zostanie na bieżąco przewożone.   
 
     Potrzebne artykuły:
 
1) środki pierwszej pomocy (gazy, bandaże, opaski, siatki opatrunkowe, plastry, koce termiczne, rękawiczki, woda utleniona, przeciwbólowe, systemy, sól fizjologiczna itd.);
2) konserwy, kasze, zupy chińskie, pieczywo chrupkie, płatki, herbatniki, owoce suszone pakowane, masło orzechowe;
3) mleko modyfikowane dla rożnego wieku, pure, musy dziecięce, gotowe danie dla dzieci, płatki;
4) pieluchomajtki, pampersy, podkłady, chusteczki nawilżane, chusteczki zwykle;
5) latarki oraz inny rzeczy niezbędne w czasie wojny i dozwolone dla przewozu przez granicę.
6) kołdry, poduszki (bardzo prosimy, aby były to rzeczy w takim stanie, jak byście sami mieli z nich skorzystać), poszewki, prześcieradła. 
 
Wszystkie artykuły zbieramy w naszej szkole,  możecie je zostawić w gabinecie pedagoga i psychologa, u wychowawcy lub innych nauczycieli i pracowników szkoły.
 
Przypominamy także, że wsparcie finansowe można kierować także bezpośrednio do Polskiej Akcji Humanitarnej (założona została oficjalna zbiórka na ten cel).