Ubezpieczenie dzieci 

 

Szanowni Rodzice,


Informujemy, że szkoła nie podejmuje czynności związanych z zawieraniem umów na rzecz uczniów w ramach  grupowego ubezpieczenia NNW, tzw. „NNW szkolne”. Ubezpieczenie dziecka jest dobrowolną wolą każdego rodzica.

Nie oznacza to, że bezpieczeństwo uczniów  jest szkole obojętne.  

Pozostawiając Rodzicom niezależność w wyborze ubezpieczenia, polecamy skorzystanie ze zdalnego zakupu ubezpieczenia. Proponowana forma indywidualnego zawarcia ubezpieczenia jest najbezpieczniejsza również pod względem sanitarnym. Nie dochodzi bowiem do bezpośredniego kontaktu, nie ma też konieczności gromadzenia papierowych dokumentów oraz zbierania składek, co niweluje wszelkie czynniki ryzyka związane z pandemią.

Podkreślamy, że ubezpieczenie NNW dziecka jest całkowicie w gestii Rodziców. Zwracamy także Państwa uwagę na termin zawarcia umowy, gdyż większość ubezpieczeń obowiązuje dopiero od następnego dnia po zawarciu umowy (a nie jak było w przypadku ubezpieczeń grupowych od dnia 1 września)