W piątek 2 marca uczennice z naszej szkoły brały udział w warsztatach

„Es ostert und eiert - glücklich jeder, der feiert!”

            Projekt adresowany był do uczniów 7. klas szkół podstawowych, gimnazjów a także nauczycieli języka niemieckiego z województwa śląskiego i opolskiego. Opierał się na nowatorskiej metodzie hospitacji, do której włączeni zostali uczniowie wraz z nauczycielami. Podczas zajęć uczniowie aktywnie brali udział w zajęciach, natomiast nauczyciele hospitowali zajęcia. Warsztaty poprowadziła Pani mgr Katarzyna Sroka - nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół Akademickich przy Politechnice Wrocławskiej, przewodnik miejski   w Stowarzyszeniu Podróżników TUiTAM, członek zarządu PSNJN we Wrocławiu. Inicjatorem projektu jest mgr Małgorzata Bubik - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Katowice.
Organizatorzy: Niemieckie Towarzystwo Oświatowe z Opola i Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego z Katowic.

Dziękujemy za wspaniałą lekcję i naukę przez zabawę.